ASY pyrkii toimimaan ja vaikuttamaan yhteistyössä muiden autismikirjon oikeuksia puolustavien toimijoiden kanssa.

Kattojärjestöt ja yhteistyökumppanit

Etsitkö autismikirjon asiantuntijaa?

Haluatko toimia autismikirjon yhdenvertaisuuden ja yhteiskunnan esteettömyyden saavuttamiseksi?
– Hyvä juttu, niin mekin! Yhdessä äänemme kuuluu paremmin.
Ole yhteydessä yhdistyksen hallitukseen ja kerro ideasi! Olemme työskennelleet lukuisien toimijoiden kanssa yhdessä, yhteisten arvojen eteen. Alta löydät lisää tietoa yhteistyöprojekteista ja tahoista, joiden kanssa ASYllä on ollut ilo työskennellä.

Kattojärjestömme

ASYn eurooppalainen kattojärjestö on European Council of Autistic People (EUCAP).

Autismikirjon ihmiset ovat enemmistönä kaikissa EUCAPin jäsenjärjestöissä. EUCAP pyrkii edistämään autismikirjon ihmisten hyvinvointia Euroopassa osallistumalla julkiseen keskusteluun, verkostoitumalla ja vaikuttamalla päätöksentekijöihin, sekä tukemalla yhteistyötä autismikirjon ihmisten omavoimaisten ryhmien välillä.

ASYn suomalainen kattojärjestö on Autismiliitto.

Autismiliitton jäseninä on yli 20 eri tyyppistä autismiyhdistystä. Osa näistä on paikallisia ja osa valtakunnallisia.

Autismiliitto vaikuttaa muun muassa antamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä osallistumalla työryhmien työskentelyyn ja erilaisiin kuulemistilaisuuksiin.

Yhteistyökumppaneita

ASY tekee yhteistyötä Autismiyhdistys PAUT ry:n kanssa tiedottamisessa ja molemminpuolisessa osallistujien ohjaamisessa sopivan vertaistoiminnan pariin.

ASY toteuttaa Turun seudulla toimivan Aisti ry:n kanssa yhteistä vertaisryhmää.

Autismisäätiö

ASY tarjoaa ajoittain konsultointiapua Autismisäätiön hankkeisiin ja tukee säätiön asiakkaiden liittymistä yhdistystoimintaan.

hero logo

Helsingin Seudun Erilaiset Oppijat ry on ASYn pitkäaikainen yhteistyökumppani, jolta ASY on saanut esimerkiksi tiloja vertaistoiminnan käyttöön.

Peicas_Logo

ASY tarjoaa kokemusosaajia ja konsultointia kansainvöliselle PEICAS -tutkimushankkeelle ja tiedottaa sen tuloksista

Image logo

ASY teki yhteistyötä kansainvälisen IMAGE -tutkimushankkeen kanssa tarjoten konsultointiapua ja tiedottaen hankkeen tuloksista.

©2022 Suomen Autismikirjon Yhdistys