Toistuvien tapahtumien lisäksi ASY saattaa toteuttaa yksittäisiä tapahtumia, yksin tai yhteistyössä muiden kanssa.

Muut tapahtumat

 Tämä sivu on vielä työn alla!

Vuoden 2022 tapahtumia

  • Tulossa yhteistyössä toteutettu Autismikirjon tutkimus Suomessa -seminaari ja verkostopäivä
 

©2021 Suomen Autismikirjon Yhdistys