Autismikirjon

syyspäivät

18.─19.9.2021

ASYn syystapahtuma

Vaikuttamista ja kohtaamisia autismikirjon aloitteesta

Suomen Autismikirjon Yhdistys järjestää autismikirjon henkilöille ja muille aiheesta kiinnostuneille tarkoitetun syystapahtuman 18.-19.9. Kalliolan Setlementtitalolla Helsingissä. Tapahtumaa voi seurata myös netissä, Zoom-alustalla.
Osallistuminen on maksutonta. Tapahtuma pyritään järjestämään mahdollisimman esteettömäksi, autismikirjon tarpeet huomioiden.

Tapahtumaa sponsoroi Avustajasi Oy.

ASY kiittää tuesta!

Koronarajoitukset ja turvallisuus

4.9. voimaan tulleiden yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten mukaisesti varaudumme ottamaan tiloihin korkeintaan seuraavan määrän osallistujia.

  • 75 henkeä Sirenius-saliin (kapasiteetti 200)
  • 30 henkeä Auditorioon (kapasiteetti 80)
  • 15 henkeä Alli Trygg -tilaan (kapasiteetti 30)
  • 25 henkeä Olohuone -tiloihin (kapasiteetti 55)
  • 10 henkeä kerrallaan ASYn toimitilaan

 

Näihin määriin voi tulla muutoksia jos yleisötilaisuuksia koskevat ohjeet muuttuvat ennen tilaisutta.

 

Ilmoittautuminen ja tiedustelut

Ilmoittaudu osallistujaksi 12.9. mennessä tämän sivun lopussa olevalla lomakkeella.

Kaikki ilmoittautuneet, myös paikan päälle tulevat, saavat etäosallistumislinkit. Jos olet ilmoittautunut osallistumaan Setlementtitalolla, voit milloin vain vaihtaa etäosallistumiseen ilman eri pyyntöä tai ilmoittautumista.

Jos osallistumisesi paikan päällä peruuntuu kokonaan, pyydämme ilmoittamaan siitä, jotta voimme antaa paikan mahdolliselle jonottajalle.

Ellet saa vahvistusviestiä ja etäosallistumislinkkiä, lähetä sähköpostia tapahtumakoordinaattorille, osoitteella heta.pukki@asy.fi.

Majoittuminen

Aivan Kalliolan Setlementtitalon läheltä löytyvät hostelli Cheapsleep Helsinki ja hotelli Scandic Kallio. Scandic antaa tapahtuman osallistujille 10% alennuksen koodilla, jonka lähetämme ilmoittautuneille vahvistusviestin mukana. Varaus on tehtävä viimeistään 14 päivää ennen saapumista.

Lauantai 18.9.

Sirenius-sali

10.00-10.15

Tilaisuuden avaus

10.15-11.00

Anni Kilpiä

PEICAS-hanke: autismikirjon osallisuus tutkimuksessa sekä alustavia tutkimushavaintoja autismikirjon terminologiaan ja opinto- ja työelämäpolkuihin liittyen

11.00-11.15

Tauko

11.15-12.00

Antti Haltiamieli

Johtamisen merkitys autistien työkyvyn ja voimavarojen tukemisessa

12.00-13.30

Lounastauko

13.30-14.00

Anni-Riikka Kolehmainen

Autistiikkaa -podcastin uusi kausi

14.00-14.30

Henrik Lindholm

Autismi ja tunteet / empatia

14.30-14.45

Tauko

14.45-15.45

Annikka Suoninen

Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen -hanke (AAVA)

Taru Luojola

AAVA-hankkeen transtyöpajan tuloksia

15.45-16.00

Keskustelua

16.30-19.30

Iltapalaa ja vapaata keskustelua

Olohuone -tiloissa Kalliolan alakerrassa

Sunnuntai 19.9.

Alli Trygg -huone

Huom! Samanaikaisesti auditorion englanninkielisen ohjelman kanssa.

9.15-9.45

Elina Piispanen

Ympäristön vammauttavat tekijät ja syrjäytyminen neuropsykiatrisen ja mielenterveydellisen oireilun aspektista

9.45-10.00

Tauko

10.00-10.30

Reetta Tourunen

Autismikirjon kokemusasiantuntijana toimiminen

10.30-10.45

Kaisu Kurki

Inspiraatiolle yhteistä tilaa

10.45-11.00

Tauko

11.00-11.35

Anu Laurila

Näenepsy -kampanja

11.35-12.00

Keskustelua

12.00-13.30

Lounastauko

13.30-16.00

Avoimet ovet ja kahvitarjoilu ASYn toimitilassa

Fleminginkatu 25 D 46

Presentations in English

Sunday 19.9.

Auditorium

In parallel with the Finnish programme

9.15-9.45

Damian Milton

Double Empathy (video lecture with Finnish subtitles)

9.45-10.30

Fabrizio Acanfora

In other words: The vocabulary of diversity (live online presentation)

10.30-10.45

Break

10.45-11.30

Martijn Dekker

The history of the neurodiversity concept (live online presentation)

11.30-12.00

Discussion

12.00-13.30

Lunch break

13.30-16.00

Open doors and coffee at the ASY premises

Fleminginkatu 25 D 46

Anni Kilpiä

Anni Kilpiä on Itä-Suomen yliopiston tutkija. Hän esiintyy PEICAS-hankkeen edustajana. PEICAS on kansainvälinen hanke, jonka keskeisiä tutkimusteemoja ovat lasten vuorovaikutussuhteet ja kokemukset koulussa. Hanke on laajentanut teemojaan myös autismikirjon aikuisten kokemusten ja toiveiden kartoittamiseen.

Damian Milton

Damian Milton

Damian Milton opettaa kahdessa yliopistossa kehityksellisiin vammoihin ja autismiin liittyviä kursseja. Hän on puheenjohtaja osallistavaa autismitutkimusta kehittävässä Participatory Autism Research Collective -järjestössä. Vuonna 2021 Damian on valittu Autism -julkaisusarjan toimituskuntaan. Hänen akateemisesta työstään laajimmin tunnettuja ovat Double Empathy -teoriaan liittyvät julkaisut.

Antti Haltiamieli

Antti Haltiamieli on psykoterapeutti ja sosiaalialan asiantuntija. Hän on toiminut johtajana ja esihenkilönä useissa sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Opinnäytetyönä tekemässään tutkimuksessa Haltiamieli kartoitti, millainen esihenkilötyö ja johtaminen mahdollistavat autismikirjolaisten pärjäämistä työelämässä.

Fabrizio Acanfora

Fabrizio Acanfora opettaa inklusiivista musiikkikasvastusta italialaisessa LUMSA-yliopistossa. Hän on lisäksi Specialisterne-yrityksen Italian osaston tiedotus- ja suhdetoiminnan johtaja. Hän on julkaissut vuonna 2019 omaelämäkerrallisen teoksen Eccentrico ja vuonna 2021 neuromoninaisuutta koskevaa kieltä ja sanastoa käsittelevän kirjan 'In altre parole - dizionario minimo di diversità' [Toisin sanoen - pieni moninaisuuden sanasto]

Anni-Riikka Kolehmainen

Anni-Riikka Kolehmainen on yksi Autistiikkaa -podcastin tekijöistä. Tiimi Anni ja Annika suunnittelevat syksyllä 2021 podcastinsa kolmatta kautta.

Martijn Dekker

Martijn Dekker on Autscape-järjestön hallituksen puheenjohtaja, EUCAP-kattojärjestön hallituksen jäsen, autismikouluttaja ja ohjelmointiosaaja. Hän pyöritti 1990-luvulla yhtä ensimmäisistä sähköpostilistoista, jotka mahdollistivat autismikirjon ihmisten väliset kontaktit, ja tässä roolissa hänellä oli tilaisuus seurata ensimmäisiä neurodiversity [neuromoninaisuus] -käsitteen syntyyn ja kehittymiseen johtaneita keskusteluja.

Henrik Lindholm

Henrik Lindholm on ollut ASYn jäsen alusta asti. Hänellä on Asperger ja add. Hän on kiinnostunut kulttuurista ja hlbtq-asioista, ja viime vuosina hän on alkanut kiinnostumaan myös tunteista ja herkkyydestä.

Anu Laurila

Anu Laurila on Näenepsy -kampanjaa ja sivustoa toteuttavan viisihenkisen tiimin jäsen. Tavoitteena on tietoisuuden lisääminen ja yhteis­kunnallinen vaikuttaminen erityisesti asenteisiin, palvelu­rakenteeseen ja koulu­polkuihin sekä palvelu­ohjauksen vahvistaminen.

Annikka Suoninen

Annikka Suoninen on Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen -hankkeen hankekoordinaattori, jolla on pitkä kokemus tutkimuksen tekemisestä. Hän kehittää tapoja kerätä kartoitustietoa autimiskirjon ihmisistä tehokkaasti ja mahdollisimman vähän stressiä aiheuttaen.

Reetta Tourunen

Reetta Tourunen on ASY:n Lappeenrannan vertaisryhmän vetäjä ja apukuonotoiminnan kehittäjä. Hän toimii autismikirjon kokemusasiantuntijana Autismiliiton kautta.

Elina Piispanen

Elina opiskelee media-alaa Ammattiopisto Luovissa. Hän kertoo esimerkiksi siitå, millaiset tekijät ympäristössä voivat aiheuttaa syrjäytymistä ja pahentaa neuropsykiatrisia oireita. Elina on autismikirjon kokemusasiantuntija, jonka voi pyytää puhumaan aiheesta erilaisille yleisöille.

Kaisu Kurki

Tulossa: Riemun ja Rauhan kulttuurikahvila, aisteja huomioiva tila, jossa näkymätön tulee näkyväksi, potentiaali kohtaa toisen, ja kaikenlaiset kukkaset saavat kukoistaa tavallaan. Permakulttuuria uudessa kontekstissa! "One 4 All, All 4 One". Kaisu etsii ihmisiä, joilla olisi mahdollisuus osallistua tämän utopian rakentamiseen yhdessä, ja kutsuu kiinnostuneita juttelemaan alustuksensa jälkeen. Kysy, kerro ja toivo!

Taru Luojola

Taru Luojola on kirjailija, kääntäjä ja kielitieteilijä. Hän on toiminut Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen -hankkeen puitteissa transtyöpajan vetäjänä ja soveltanut tehtävässä sosiokraattisia kokouskäytäntöjä ja toimintatapoja.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

©2022 Suomen Autismikirjon Yhdistys