Vertaistoiminnan tarkoituksena on edistää siihen osallistuvien hyvinvointia. Vapaaehtoistehtävät ja vertaistoiminnan ohjaaminen voivat vaikuttaa arkeen positiivisesti antaen mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen, muiden tukemiseen ja auttamiseen sekä onnistumisen kokemuksiin.

Vertaistoiminnan arvot ASYssä

YHDENVERTAISUUS:

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki toimintaan osallistuvat ovat samanarvoisia. Ketään ei saa kohdella huonommin esimerkiksi sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon ja vakaumuksen, mielipiteen, vamman, terveydentilan, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön itseensä liittyvän ominaisuuden vuoksi.

OSALLISUUS, YHTEISÖLLISYYS, VERKOSTOITUMINEN:
Yhteisössä huomioidaan kaikki toimintaan osallistuvat ja sen jäsenet tukevat toinen toisiaan, kuten uusia osallistujia tai niitä yksilöitä, joiden on hankala osallistua. Jokainen pyrkii omalla toiminnallaan edistämään yhteisöllisyyttä esimerkiksi tuomalla esiin ihmisten yhteneväisiä näkemyksiä, ei korostamalla ristiriitoja.

EI ENNAKKOLUULOJA, LUPA OLLA OMA ITSENSÄ:
Autismikirjon ihmisillä on riittävästi kokemuksia siitä, että pitäisi muuttaa itseään sopiakseen joukkoon. On siis sallittava erilaiset tavat olla mukana toiminnassa.

JOS TULKITAAN, NIIN TULKITAAN EDUKSI:
Väärinymmärretyksi tuleminen on autismikirjon henkilöille arkipäivää. Pyritään siis toimimaan toisin ja oletetaan mieluummin, että ikävältä vaikuttavan kommentin taustalta voi löytyä järkeenkäypä selitys. Epäselvissä tilanteissa kannattaa siis aina esittää selventäviä kysymyksiä mahdollisesti virheellisten olettamusten sijaan.

Vertaistoiminnan kalenteri