AAVA-hankkeen mediatyöpajat

Vaikutetaan yhdeskuntaa kaikkien median kautta

AAVAn mediatyöpaja on käynnistynyt keväällä 2022, ja se jatkuu syyskaudella sekä vuonna 2023.

Työpajatapaamisissa tehdään muun muassa seuraavia asioita:

  • Kehitetään yhdistyksen laitteistoja, ohjelmia ja muita resursseja, joiden avulla autismikirjon ihmiset voivat tehdä kuvaa, ääntä ja videoita ja julkaista niitä
  • Opitaan kuvaamista, äänittämistä, materiaalien editointia ja viestintätaitoja, joilla sisältöä saadaan suuren yleisön ulottuville
  • Opitaan esiintymistä ja oman viestin välittämistä katsojille
  • Ideoidaan, suunnitellaan ja kuvataan haastatteluja, videoita ja muita tuotoksia, joiden tavoitteena on julkinen vaikuttaminen autismikirjoon liittyvissä asioissa
 
 
20220619_175315

Mukaan osallistumaan

Jos haluat osallistua työpajan toimintaan, voit täyttää alla olevan lomakkeen tai lähettää sähköpostia osoitteeseen alex@vapaaehtoiset.asy.fi.

Jos haluat, voit osallistua esimerkiksi pelkästään poikkeamalla haastateltavaksi tai tarjoamalla tekstiä.

Seuraavien tapaamisten ajankohdat

16.10. klo 15-20

6.11. klo 16-20

11.12. klo 15-20

Tila on varattu pitkäksi ajaksi, jotta aikaa vievä työskentely on mahdollista. Kysy tarkemmista ajankohdista, jos haluat osallistua johonkin tarkemmin rajattuun tekemiseen.

Toiminnan periaatteet

AAVA -hankkeen tavoitteiden mukaisesti mediatyöpajassa pyritään tukemaan niitä, jotka eivät yleensä pääse vaikuttamisrooleihin, vaikka heillä olisi sanottavaa.

Teemme asioita yhdessä niin, että tuemme toisiamme erilaisilla taidoillamme ja kyvyillämme. Pienikin panos ja hetkellinenkin osallistuminen on tervetullutta.

Pyrkimys jatkuvuuteen ja kestäviin toimintatapoihin

Mediatyöpajan tarkoituksena on luoda pysyvät resurssit ja toimintatavat, joiden avulla kuvan ja äänen tuottaminen voi olla osa autismikirjon omavoimaista vaikuttamista myös hankkeen päätyttyä.

©2022 Suomen Autismikirjon Yhdistys