ASYn syystapahtuman pääohjelma keskittyy tietoon ja vaikuttamiseen. Tapahtuma rakennetaan yhdessä vapaaehtoisvoimin.

Syystapahtuma

Taustaa

 

ASYn jokasyksyinen päätapahtuma on jatkoa perinteelle, joka alkoi vuonna 1998. Suomessa on siitä lähtien järjestetty joka vuosi tapahtuma, jonka sisällöstä ja puhujista päättävät autismikirjon henkilöt.

Syystapahtuma 2022 on suunnitteilla

Ajankohta 24.-25.9., Helsinki ja Zoom

Siirry tästä tapahtuman omalle sivulle, johon sisältöä ja muita tietoja päivitetään

Tapahtuman järjestämistapa ja nimi ovat vaihdelleet tapahtuman mukautuessa kulloinkin ajankohtaisiin tarpeisiin ja käytettävissä oleviin resursseihin. AS-seminaaria seurasivat Empowerment-päivät ja sen jälkeen AutVave -tapahtumat, jolla haluttiin viitata yhdistyksen VAVE-hankkeen lisäksi aktiivisen osallistumisen painopisteisiin, vaikuttamiseen ja verkostoitumiseen. Vuonna 2021 tapahtuma pyrkii taas kerran uudistumaan, ja hakee samalla uutta nimeä.

Päivien ajaksi pyritään luomaan olosuhteet, jotka helpottavat autismikirjon ihmisten osallistumista julkiseen keskusteluun. Tapahtumapaikat valitaan siten, että matka- ja majoituskulut pysyisivät mahdollisimman pieninä.

Aistitoiminnan ja vuorovaikutuksen ominaispiirteitä pyritään huomioimaan esimerkiksi vuorovaikutusta säätelyä auttavilla värikoodeilla ja tarjoamalla hiljaista tilaa rauhoittumiseen.

Autismikirjon nuorten ja aikuisten lisäksi tapahtuma on suunnattu myös laajemmalle yleisölle kuten asian parissa työskenteleville ammattilaisille, opiskelijoille, autismikirjon ihmisten omaisille ja avustajille.

©2021 Suomen Autismikirjon Yhdistys