Suomen Autismikirjon Yhdistys on autismikirjon henkilöiden oma yhdistys. Suurin osa ASYn toiminnasta on avointa kaikille. Mikäli haluat vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja osallistua yhdistyksessä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kannattaa liittyä jäseneksi. Jäseneksi liittymällä tuet autismikirjon asiaa.

Jäsenyys

Jäsenistöömme kuuluu sekä täysin itsenäisesti selviytyviä, että eriasteisten toimintarajoitteiden vuoksi tukipalveluja tarvitsevia autismikirjon henkilöitä. Joillakin on diagnoosi, joillakin omia, läheisten tai ammattilaisten havaintoja autistisista piirteistä. Jäseninä on myös jonkin verran autismin kirjon henkilöiden perheenjäseniä, jotka eivät itse katso kuuluvansa autismikirjoon. Jäseniä on ympäri Suomea, eniten pääkaupunkiseudulla. Yhteistä meille on pyrkimys omavoimaiseen, autismin kirjon aitoa omaa ääntä vahvistavaan toimintaan.

Jäsenillämme on monenlaisia mielipiteitä, mieltymyksiä ja vakaumuksia. Emme edellytä sitoutumista mihinkään tiettyyn autismikirjoa koskevaan tulkintaan tai ideologiaan.

Syitä liittyä jäseneksi

Pääset halutessasi mukaan yhdistyksen toiminnan suunnitteluun. Jäsenenä saat äänioikeuden hallitusta valitessa ja voit osallistua sääntömääräisiin kokouksiin joissa yhdistyksen toimintaa linjataan.

Jäsenillä on mahdollisuus hyödyntää ASY:n

  • Toimitiloja Helsingissä
  • Laitteita kuten ipad, tietokoneet, ompelukone sekä kuvauslaitteet
  •  Ohjelmistoja, kuten Adobe ja Office 365

Haluatko käynnistää uuden vertaisryhmän omalle paikkakunnalle tai järjestää vaikka yhteisen saunaillan? Jäsenenä voit hakea uuteen toimintaan tai tapahtumiin tukea ASY:n varoista.

Jäsenenä voit asettua ehdolle ASY:n hallitukseen tai osallistua erilaisiin kohdennettuihin vaikuttamistyöryhmiin, joissa ASY on mukana.

Oma ääni kuuluviin yhdistyksen tiedotustyössä. Voit olla mukana työstämässä ja julkaisemassa materiaalia ASY:n verkkosivuilla ja muissa vaikuttamiskanavissa.

Koska ASY on Autismiliiton jäsenyhdistys, saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Autismi-lehden, alennusta autismiliiton järjestämistä koulutuksista ja mahdollisia muita etuja. Täältä lisätietoa Autismiliiton jäseneduista!

Jäseneksi liittymällä osoitat tukesi Autismikirjon ihmisten asialle ja olet mukana autismikirjon valtakunnallisessa yhteisössä.

Jäsenenä saat mahdollisuuden luoda suhteita eri tahojen kanssa. Haluamme ASY:ssä tarjota kaikille autismikirjon ihmisille mahdollisuuden toteuttaa itseään ja onnistua siinä. Mukavana bonuksena osallistumisessa on itseluottamuksen kohentuminen ja esim. uuden työpaikan löytyminen.