Tämä vertaisohjaajan sivu on koottu palvelemaan vertaistoimintaa ylläpitävien vapaaehtoisten tarpeita. Yhdistys päivittää ohjaajan tietopankkiin vertaistoiminnan kannalta ajankohtaisimmat asiat.

Ohjaajan tietopankki

Yhdistys päivittää ohjaajan tietopankkiin vertaistoiminnan kannalta ajankohtaisimmat asiat. Tietopankista löydät hyödyllisiä lomakkeita, ohjeita ja muita linkkejä.  Vertaistoiminnan vastaavat auttavat ja tukevat vertaisohjaajia sekä ylläpitävät vertaistoiminnan kalenteria ja yhdistyksen verkkosivuja. Tavoitat vertaistoiminnan vastaavan osoitteesta vertaistoiminta@asy.fi. Tämä on kaikkien ASY:n ohjaajien yhteinen tietopankki ja otamme vataan vinkkejä tietopankkiin soveltuvista linkeistä ja  materiaaleista!

Apu-lomake uuden toiminnan käynnistämiseen

Lomake on tarkoitettu avustamaan ohjaajaa toiminnan suunnittelussa ja kuvaamisessa. Lomakkeen vastauksien avulla, vertaistoiminnasta vastaava kykenee luomaan vertaisryhmälle verkkosivun ja avaamaan ryhmälle oman kalenterin. Lomakkeen täyttäminen ei ole täyttäminen ei ole välttämätöntä, mutta se voi auttaa ohjaajaa toiminnan uuden käynnistämisessä. Ryhmän tiedot ja kuvauksen voit lähettää myös sähköpostilla vertaistoiminnasta vastaavalle osoitteeseen vertaistoiminta@asy.fi

Osallistujamäärät ja palaute

Toiminnan kehittämisen vuoksi vertaisohjaajien on tarpeellista ilmoittaa ryhmäkertojen osallistujamäärät aina tapaamisen jälkeen. Vertaisohjaaja voi halutessaan kerätä ohjaamastaan toiminnasta palautetta, siihen osallistuneilta. Esimerkkin ryhmän palautelomakkeesta, jonka voit kopioida omaan käyttöön, löydät kappaleen alta. Tämän lisäksi yhdistys kerää kerran vuodessa niin toimintaan osallistuneilta, kuin toimintaa ohjanneiltakin, palautetta laajemman kyselyn muodossa. Vuosittaisesta palautteesta yhdistys saa paremman kuvan osallistujien kokemuksista. Toimintaan osallistuvien ikä- ja sukupuolijakauman selvittäminen osoittaa, jos jokin tietty ryhmä on alisedustettuina toiminnassa ja auttaa siten suuntaamaan toimintaa yhdevertaisesti kaikkien saataville. Tieto vuosittaisen palautelomakkeen julkaisusta ja keräysajasta välitetään ohjaajille sähköpostitse.

Google -toimintakalenteri ja sähköpostit

Toimintakalenteri ja verkkosivuilla toimivat lomakkeet pyörivät yhdistyksen Google-tilin kautta. Vertaistoiminnasta vastaavat ylläpitävät toimintakalenteria, lomakkeita ja yhdistyksen verkkosivuja. Yhdistyksen vapaaehtoistoimijana saat kuitenkin halutessasi käyttöösi asy.fi loppuisen sähköpostin joko omalla nimellä tai vertaisryhmän nimellä. Jos sinulla on jo käytössäsi Google -tili, etkä halua uutta, voimme liittää kalenterin ja lomakkeiden käyttöoikeuden jo olemassa-olevaan tiliisi.

Toimintakalenteri löytyy ASY:n etusivulta ja kalenteriin lisätyt tai muokatut tapaamisajat päivittyvät automaattisesti ryhmän omalle verkkosivulle. Tähän kalenteriin kerätään kaikki tieto ASYn ryhmistä ja tapahtumista. Jokaisen ryhmän ohjaajilla on mahdollisuus hallita sitä, miten heidän ryhmänsä näkyy kalenterissa. Oman tilin avulla voit ylläpitää ohjaamasi ryhmän/toiminnan kalenteria. 

Ohjeita ja lisätietoja antaa vertaistoiminnasta vastaava, osoitteessa vertaistoiminta@asy.fi

Hyödyllisiä linkkejä