Kannanotto koskien Salainen metsäni- elokuvaa ja sen vaikuttavuuskampanjaan osallistumista

31.12.2017

Autismi- ja Aspergerliitto mainosti hiljattain jäsenyhdistyksilleen mahdollisuutta osallistua Salainen metsäni -elokuvan levittämiseen järjestämällä tilaisuuksia, joissa yhdistysten toivottiin näyttävän elokuvaa ja keskustelevan sen tekijöiden kanssa.

Kuvat: A-studio / Yle Areena, 
Uutisvideo ”Autistin Savo vaihtui fasilitoinnissa Stadin slangiin”
Kuvissa Salainen Metsäni-elokuvassa esiintyvä Lauri Katajainen ja hänen fasilitoijansa Pirjo.

Elokuvan mainostamisen yhteydessä ei kuitenkaan mainittu, että elokuvassa esitellyt tekstit on tuotettu käyttäen ’fasilitoitua kommunikointia’, jota nimitetään myös ’tuetuksi kommunikoinniksi’. Kysymyksessä on menetelmä, joka on lukuisissa maissa, lukuisten asiantuntijatahojen toimesta, todettu toimimattomaksi ja haitalliseksi. Fasilitoinnin kritiikitön käyttö, ilman viestien alkuperän huolellista selvittämistä, katsotaan riskiksi vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien kannalta, joten sen käyttö on usein kokonaan kielletty julkisen terveydenhuollon, opetuksen tai vammaispalvelujen yhteydessä.

Elokuva ei viesti pelkästään, että vaikeavammaisen ihmisen tulee saada näkyä ja kuulua. Se johdattelee katsojaa uskomaan, että fasilitoitua kommunikointia käyttävän ammattilaisen toiminta tulisi hyväksyä kritiikittä, ja hänet tulisi asettaa samaan asemaan puhevammaisen tulkin kanssa. Tällaisen ammattilaisen osaamisen epäileminen tai häneen sidottavien resurssien rajoittaminen esitellään hienovaraisin keinoin vammaisen henkilön sortamisena.

Tällaisen sisällön levittäminen, ja sitä levittävän kampanjan tukeminen ilman, että tarjotaan samalla tasapuolista tietoa menetelmästä, on Autismi- ja Aspergerliitolta kannanotto.  Mikäli liitto katsoo, että sillä ei ole asiaan kantaa, sen ei tulisi tarjota jäsenistölle yksipuolisesti ainoastaan menetelmään kritiikittä uskovien ja sitä levittävien tahojen tuottamaa materiaalia.  Jotta pientä joukkoa elokuvantekijöitä ei asetettaisi suomalaisten asiantuntijajärjestöjen yläpuolelle tietolähteenä, elokuvan levittämiseen liittyvän kampanjan ohessa tulisi olla maininta niistä varoituksista, joita useat ammattilais- ja vammaisjärjestöt ovat menetelmästä julkaisseet.

Suomen Aspergeryhdistys ry ei osallistu Salainen metsäni -elokuvan vaikuttavuuskampanjaan. Kannatamme vaikeavammaisten autististen henkilöiden oikeutta näkyä ja tulla kuulluiksi yhteiskunnassa. Emme kannata heidän käyttämistään kyseenalaisen menetelmän uskottavuuden pönkittämisessä. Emme kannata suuren yleisön harhaanjohtamista sillä, että menetelmä ja sitä käyttävien ammattilaisten puoltaminen naamioidaan vammaisten oikeuksien puoltamiseksi.

Pyydämme, että Autismi- ja Aspergerliiton hallitus ottaa ’fasilitoidun kommunikoinnin’ esiin myös muista näkökulmista: Pyydämme, että seuraaville Autismin Talvipäiville kutsutaan puhujiksi asiantuntijoita, jotka voivat avata yleisölle menetelmää koskevien varoittavien kannanottojen ja kieltojen taustaa. Pyydämme liittoa lisäämään omaan sivustoonsa linkit ISAAC:in ja suomalaisten asiantuntijäjärjestöjen kannanottoihin, jotka luetellaan liitolle toimittamassamme lähdeluettelossa sekä Suomen Aspergeryhdistyksen sivustossa. Pyydämme, että liitto ohjaa jäsenistöä perehtymään niihin, erityisesti Salainen metsäni -elokuvan katselun yhteydessä, jotta heidän olisi mahdollista nähdä elokuvan viesti asiayhteydessä, suhteutettuna  muuhun menetelmää koskevaan keskusteluun.

20.10.2017

Suomen Aspergeryhdistys ry:n hallitus

Heta Pukki
Teemu Wettenhovi
Janne Nevalainen
Ilkka Nygren
Minttu Aalto