Opinnäytetyö autismikirjon kokemuksista korkeakouluissa

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Josefiina Nousiainen on tekemässä kyselyä autismikirjoon kuuluvien opiskelijoiden kokemuksista korkeakouluissa. Toimeksianto tähän työhön on tullut Autismikirjon Avaimet Vaikuttamiseen -hankkeelta.

Kyselyn kohderyhmää ovat autismikirjon henkilöt, jotka ovat aiemmin opiskelleet tai opiskelevat tällä hetkellä korkeakoulussa.

Aineisto kootaan anonyymisti, ja sitä tullaan käyttämään ainoastaan opinnäytetyössä.

Kyselylomakkeeseen pääset klikkaamalla tätä linkkiä.