Ammattikirjallisuudesta tuli luetuksi kirja Vapaaehtoistyön johtaminen. Vertaistoiminta on yksi osa yhdistyksissä tehtävää vapaaehtoistyötä. Oppaassa on paljon hyödyllistä tietoa vertaistoiminnan ohjaamiseen liittyen.

Kirjassa käsitellään mm. seuraavia asioita: uusien toimijoiden rekrytointi, vapaaehtoisten motivoituminen ja sitoutuminen, omistajuuden tunne, yhteinen visio, yhteisöllisyys ja vapaaehtoistyön ohjaamisen käytännöt.

[Kuuluvainen, S. 2015. Vapaaehtoistyön johtaminen. Vantaa: Sivistysliitto Kansalaisfoorumi.]