VaVe-hankkeen tärkeänä tavoitteena on vertaisryhmien ohjaajien tukeminen. Tähän liittyen on tarkoitus aloittaa vertaisryhmien ohjaajien säännölliset ryhmätapaamiset, jotka ovat yhdistelmä koulutusta ja työnohjauksellista keskustelua.

Tosin termi ’työnohjaus’ on tässä yhteydessä hieman huono, koska kyseessä ei ole palkkatyö vaan vapaaehtoistyö. Lisäksi me hankkeen työntekijät emme ole ammattimaisia työnohjaajia. Joka tapauksessa puhumme VaVe-hankkeessakin työnohjauksesta, koska käsite on yleistynyt myös vapaaehtoistyöhön.

Ammattikirjallisuudesta ensimmäisenä tuli luetuksi kirja Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestäminen. Opas käsitteli tukihenkilöiden työnohjausta mielenterveysyhdistyksessä, mutta ohjeita voidaan soveltaa vertaisryhmien ohjaajien työnohjaukseen autismikirjon yhdistyksessä.

Työnohjauksella pyritään tukemaan vapaaehtoistyöntekijän työtä. Työnohjauksen tulee perustua ensisijaisesti vapaaehtoisten ja ryhmän tarpeisiin. Työnohjauksessa jaetaan kokemuksia ja tutkitaan asioita, opitaan, yhdessä.

Työnohjauksella tavoiteltavia teemoja voivat olla esim. omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen, motivaation ja sitoutumisen vahvistaminen ja omasta jaksamisesta huolehtiminen.

[Porkka, S-T. & Salmenjaakko, J. 2005. Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestäminen. Opas yhdistyksille. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura.]