Suomen Aspergeryhdistys ry teki 13.11.2017 Autismi- ja Aspergerliiton hallitukselle aloitteen etäosallistumisen pilotoinnista vuoden 2018 Autismin Talvipäivillä.

Meitä on jo pitkään huolestuttanut se, että Talvipäivät ja niillä käytävä julkinen keskustelu autismikirjon asioista eivät ole monien autismikirjon henkilöiden ja perheenjäsenten saavutettavissa. Matka- ja majoituskulut ja osallistumismaksut ovat liian kalliita joillekin liiton kohderyhmiin kuuluvista henkilöistä. He eivät ole olleet Talvipäivien maksavia osallistujia, eikä heistä voi realistisesti odottaa tulevan sellaisia.

Matkustaminen itsessään on monille vaikeaa omien toimintarajoitteiden tai vaikeavammaisen perheenjäsenen tarpeiden takia. Häly ja väkijoukot ovat joillekin ylivoimaisia.Syrjäytymistä meitä koskevan tiedon saannista ja meitä koskevien asioiden käsittelystä voitaisiin huomattavasti vähentää tarjoamalla mahdollisuuksia etäosallistumiseen.

Helmikuussa 2018 pidettävien Talvipäivien suhteen olimme myöhässä, sillä esiintyjille olisi pitänyt tiedottaa tällaisista suunnitelmista jo aikaisemmin. Autismi- ja Aspergerliiton hallitus kuitenkin hyväksyi aloitteemme olennaisimman sisällön, ja velvoitti liiton työntekijät kehittämään etäosallistumisen käytäntöjä muissa vuoden 2018 tapahtumissa, tavoitteena tämän ulottaminen Talvipäiviin vuonna 2019.

Kiitämme Autismi- ja Aspergerliittoa tämän tärkeän asian huomioimisesta, erityisesti kaikkien niiden jäsentemme puolesta, joille tapahtumiin osallistuminen paikan päällä on mahdotonta.

Suomen Aspergeryhdistys ry:n hallitus

 

LIITTOHALLITUKSELLE LÄHETETTY ALOITE

Pyydämme Autismi- ja Aspergerliiton hallitusta toteuttamaan vuoden 2018 Autismin Talvipäivien yhteydessä kokeiluluonteisesti etäosallistumisen tarjoamista jäsenille, joilla ei muuten ole realistista mahdollisuutta osallistua toimintarajoitteidensa tai taloudellisen tilanteensa vuoksi, tai koska ovat sidottuja vammaisen perheenjäsenen hoitamiseen kotona.

Etäosallistuminen voisi koostua videoitujen luentojen seuraamisesta netissä reaaliajassa ja jälkikäteen, mahdollisuudesta kuunnella luentoja reaaliajassa Discord-sovelluksen avulla, sekä mahdollisuudesta lähettää tekstikanavan kautta kysymyksiä puhujille, tätä kanavaa valvovan henkilön välityksellä. Tajoamme liiton käyttöön yhdistyksemme video- ja äänityslaitteet sekä yhdistyksemme jäseniemme työpanoksen Talvipäivien aikana tämän toteuttamiseksi. Toivomme, että liitto voisi kattaa näiden kahden vapaaehtoisen matka- ja majoituskulut sekä tarjota heille ilmaisen osallistumisen Talvipäiville. Muita kuluja kokeilun toteuttamisesta ei koituisi.

Ehdotamme, että tämän pilotoinnin yhteydessä etäosallistumismahdollisuutta tarjottaisiin korkeintaan 20 osallistujalle, ja etäosallistuminen olisi heille ilmaista. Näiden osallistujien tulisi antaa palautetta kokemuksestaan ja auttaa siten ratkaisujen kehittämisessä seuraavaa vuotta varten. Jatkossa Autismi- ja Aspergerliitto voisi pyrkiä tajoamaan jatkuvasti etäosallistumista Talvipäiville, tavanomaista osallistumista edullisempaan hintaan. Tämä edistäisi merkittävästi osallisuutta ja tiedonsaantia monien sellaisten jäsenten kohdalla, jotka ovat tähän asti jääneet kokonaan syrjään Talvipäivillä käydystä julkisesta keskustelusta.