Hankkeen raportoinnissa rahoittajataholle STEA:lle tulee ilmoittaa vertaistoimintaan osallistuneiden kävijöiden määrä, ikä ja sukupuoli. Tämän takia olemme vuoden alusta ottaneet käyttöön kävijätilastointivihkot. Jokainen ryhmä saa oman vihkon, johon osallistujat voivat merkitä tietonsa.

T: VaVe-hankkeen työntekijät