Yksi VaVe-hankkeen tavoitteista on saada lisää vertaisryhmiä ja vertaisohjaajia. Kulunut kevätkausi toikin uusia tuulia ASY:n vertaistoimintaan:

Yhteiskunnallisten asioiden ryhmä käynnistyi taas tauon jälkeen. Liikuntaryhmä kokoontui kaksi kertaa, jolloin käveltiin, rentouduttiin ja uitiin. Suunniteltu pingis peruuntui osanottajien puuttumisen takia. Uutta olivat myös ohjattu keskustelu Autismin arvoitus sekä lautapeli-illat. Luovan kirjoittamisen ryhmää kokeiltiin kahdesti, mutta kirjoittamisesta kiinnostuneita henkilöitä ei löytynyt.

Kaikkiaan kevään aikana aktivoitui peräti neljä täysin uutta vertaisryhmän ohjaajaa!