Y-ryhmä työstää syrjimätöntä sanastoa

7.11.2022

ASYn suosittu Yhteiskunnallisten asioiden ryhmä eli Y-ryhmä on käynnistynyt uudelleen kahden vuoden tauon jälkeen. Keskustelua ohjasi hallituksen jäsen Ari Hietikko (kuvassa), joka vetää ryhmää jatkossakin yhdessä Antti Kolarin kanssa.

Tämän vuoden ensimmäinen keskustelu käytiin ASYn toimitilassa 5.11. runsaan ja aktiivisen osallistujajoukon kesken. Työn alla oli AAVA-hankkeen työpajan julkaisema ’Syrjimätön sanasto’. Suuren osan termeistä koettiin heijastelevan osallistujien kokemusmaailmaa, mutta osaan etsittiin selityksiä netistä, ja osaan kaivattiin tarkennuksia. Kysymys siitä, onko paras meitä kuvaava termi autisti, autistinen, autismikirjon henkilö tai jotain muuta, ei tuonut esiin mitään yksimielistä näkemystä, vaan pelkästään perusteellisia pohdintoja, kuten on käynyt monesti aikaisemminkin.

Sanastossa koettiin olevan enemmän työstettävää kuin yhdellä kertaa oli mahdollista käydä läpi, joten Y-ryhmä jatkaa seuraavassa tapaamisessaan saman aiheen parissa.Lataa tästä AAVA-hankkeen Syrjimätön sanasto