Suomen Autismikirjon Yhdistyksen AutVave-tapahtumat ovat jatkoa 1998 alkaneelle perinteelle järjestää vuosittain tapahtuma, jonka sisältö ja puhujat ovat autismikirjon ihmisten määrittelemiä, ja johon osallistuminen on ilmaista.

AutVave

Tapahtuman nimi on muuttunut AS-seminaarista Empowerment-päiviksi ja siitä Vaveksi, jolla halutaan viitata yhdistyksen hankkeen lisäksi uusiin aktiivisemman osallistumisen painopisteisiin, vaikuttamiseen ja verkostoitumiseen.

Päivien ajaksi pyritään luomaan olosuhteet, jotka helpottavat autismikirjon ihmisten osallistumista julkiseen keskusteluun. Tapahtumapaikat valitaan siten, että matka- ja majoituskulut pysyisivät mahdollisimman pieninä. Aistitoiminnan ja vuorovaikutuksen ominaispiirteitä pyritään huomioimaan esimerkiksi vuorovaikutusta säätelyä auttavilla värikoodeilla ja tarjoamalla hiljaista tilaa rauhoittumiseen. 

Päätösvalta tilaisuuden sisällöstä ja järjestelyistä on ASYn hallituksella ja sen nimeämällä työryhmällä sekä yhteistyökumppaneille, joita etsimme toteuttamaan yhteisiä tavoitteitamme tämän tapahtuman avulla. AutVave on suunnattu myös laajemmalle yleisölle kuten asian parissa työskenteleville ammattilaisille, opiskelijoille, autismikirjon ihmisten omaisille ja avustajille.

AutVave-tapahtuman ohjelma, aikataulut ja ilmoittautuminen avataan vuosittain alkusyksystä AutVave-tapahtuman omilla verkkosivuilla.