VaVe-hankkeeseen liittyen suunnittelimme kyselyt vertaistoiminnan osallistujille ja järjestäjille. Kyselyjä kerättiin syyskuun lopusta tammikuun loppuun asti paperisina ja sähköisinä. Vastauksia saimme parisenkymmentä.

Kyselyjen pohjalta kehitetään yhdistyksen vertaistoimintaa sekä suunnitellaan vertaisryhmien ohjaajien työnohjausta ja koulutusta. Kyselyjen lisäksi järjestämme lähiaikoina keskustelutilaisuuden/ryhmähaastattelun vertaistoimintaan liittyen.

Kiitos kaikille kyselyihin vastanneille!

T: VaVe-hankkeen työntekijät