Response to the European Medicines Agency regarding ’Draft guideline on the clinical development of medicinal products for the treatment of Autism Spectrum Disorder’

In 2016, the European Medicines Agency published a draft guideline for research on medicinal products for ASD. Together with other autistic-led advocacy organizations in Europe, ASY drafted and submitted a response which aimed to introduce the perspectives of autistic adults into the process, and to correct certain shortcomings and inaccuracies in the draft. In addition […]

EMA kannanotto: Autismitutkijoiden huomio suunnattava elämänlaatua heikentäviin oireisiin

Kirjoittaja: Maura Ryömä Useat eurooppalaiset autismikirjon ihmisten järjestöt jättivät elokuussa Euroopan lääkevirastolle suunnatun yhteisen lausunnon. Lausunnon aiheena oli viraston laatima luonnos ohjeistukseksi, jonka tarkoituksena on autismikirjon oireyhtymien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kehittelyn säätely. Allekirjoittajina oli Suomen Aspergeryhdistyksen lisäksi yhdistyksiä esimerkiksi Isosta Britanniasta, Ruotsista ja Virosta. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota muun muassa lääkeviraston luonnoksen kohtaan, jonka mukaan nimenomaan […]