Uusi hanke-esite

VaVe-hanke sai uuden esitteen. Esitteitä levitetään eri paikkoihin Helsingissä ja Espoossa. Esitteitä on yhdistyksen toimistolla ja niitä saa hankkeen työntekijöiltä.

Luettua

Ammattikirjallisuudesta tuli luetuksi kirja Vapaaehtoistyön johtaminen. Vertaistoiminta on yksi osa yhdistyksissä tehtävää vapaaehtoistyötä. Oppaassa on paljon hyödyllistä tietoa vertaistoiminnan ohjaamiseen liittyen. Kirjassa käsitellään mm. seuraavia asioita: uusien toimijoiden rekrytointi, vapaaehtoisten motivoituminen ja sitoutuminen, omistajuuden tunne, yhteinen visio, yhteisöllisyys ja vapaaehtoistyön ohjaamisen käytännöt. [Kuuluvainen, S. 2015. Vapaaehtoistyön johtaminen. Vantaa: Sivistysliitto Kansalaisfoorumi.]

Uutta vertaistoimintaa: Liikunta ja rentoutus

Liikuntaryhmä la 23.2. klo 13–15 Antti aloittaa liikunta-, rentoutus- ja hyvinvointiaiheisen ryhmän! Ensimmäisellä kerralla kokoonnutaan Vetehisenkujan toimiston (Vetehisenkuja 3) edessä lauantaina 23.2. klo 13. Ohjelmassa on kävelylenkki lähiympäristössä, sisätiloissa tapahtuva ohjattu rentoutus ja pientä purtavaa. Ryhmä kokoontuu kevään aikana 4–5 kertaa, mahdollista toimintaa ovat esim. uimahalli, kuntosali, retki luontoon ja puistojumppa. Osallistujien toiveita otetaan huomioon […]

Vertaisryhmät vuoden alussa

Vetehisenkujalla kokoontuva Keskiviikkokerho ja HERO:n tiloissa pidettävä AS-kahvila aloittivat ensimmäisinä vuoden 2019 vertaistoiminnan. Keskiviikkokerhossa keskusteltiin 9.1. vertaistoiminnasta. 23.1. vierailijana oli IMAGE-hankkeen johtaja, tutkija Henri Pesonen. Suositussa AS-kahvilassa oli 19.1. viitisentoista kävijää. Oleiltiin vapaamuotoisesti, kahviteltiin, juteltiin – ja joku innostui taiteilemaankin. Odottelemme vielä tietoja muiden vertaisryhmien tulevasta toiminnasta. Tiedossa on aivan uusiakin, mielenkiintoisia ryhmiä… T: VaVe-hankkeen […]

Luettua

VaVe-hankkeen tärkeänä tavoitteena on vertaisryhmien ohjaajien tukeminen. Tähän liittyen on tarkoitus aloittaa vertaisryhmien ohjaajien säännölliset ryhmätapaamiset, jotka ovat yhdistelmä koulutusta ja työnohjauksellista keskustelua. Tosin termi ’työnohjaus’ on tässä yhteydessä hieman huono, koska kyseessä ei ole palkkatyö vaan vapaaehtoistyö. Lisäksi me hankkeen työntekijät emme ole ammattimaisia työnohjaajia. Joka tapauksessa puhumme VaVe-hankkeessakin työnohjauksesta, koska käsite on yleistynyt […]

Kyselyt

VaVe-hankkeeseen liittyen suunnittelimme kyselyt vertaistoiminnan osallistujille ja järjestäjille. Kyselyjä kerättiin syyskuun lopusta tammikuun loppuun asti paperisina ja sähköisinä. Vastauksia saimme parisenkymmentä. Kyselyjen pohjalta kehitetään yhdistyksen vertaistoimintaa sekä suunnitellaan vertaisryhmien ohjaajien työnohjausta ja koulutusta. Kyselyjen lisäksi järjestämme lähiaikoina keskustelutilaisuuden/ryhmähaastattelun vertaistoimintaan liittyen. Kiitos kaikille kyselyihin vastanneille! T: VaVe-hankkeen työntekijät

Kävijätilastointi

Hankkeen raportoinnissa rahoittajataholle STEA:lle tulee ilmoittaa vertaistoimintaan osallistuneiden kävijöiden määrä, ikä ja sukupuoli. Tämän takia olemme vuoden alusta ottaneet käyttöön kävijätilastointivihkot. Jokainen ryhmä saa oman vihkon, johon osallistujat voivat merkitä tietonsa. T: VaVe-hankkeen työntekijät

Tietoa Autistiskt Initiativ -hankkeesta

Ruotsalaisen Autistiskt Initiativ -hankkeen loppuraportti on käännetty kokonaan suomeksi, ja sen saa halutessaan luettavaksi VaVe-hankkeen työntekijöiltä. Käännöstyö on osa VaVe-hankkeen tueksi tehtävää taustatiedon hankkimista. Ruotsissa toimii Suomen Autismikirjon Yhdistystä vastaava järjestö Organiserade Aspergare (suom. Järjestäytyneet Aspergerit). Järjestöön kuuluu noin 200 autismikirjolla olevaa jäsentä. Vertaistoiminnan lisäksi järjestö pyrkii tekemään yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Järjestöllä oli vuosina 2014–2017 kolmevuotinen […]

Vapaaehtoistyön ohjauksesta

Mikä olisikaan parempi tapa aloittaa uusi vuosi kuin sivistää itseään ja oppia uutta lukemalla! Kirjastosta löytyi useampi kiinnostava kirja, joiden tietoa voidaan soveltaa VaVe-hankkeessa vertaisryhmien ohjaajien tukemiseen ja koulutukseen. T: VaVe-hankkeen työntekijät