VAKAUTTA
VERTAISTOIMINTAAN
-HANKE

VAKAUTTA
VERTAISTOIMINTAAN
HANKE

Autismikirjon vertaisohjaajien vahvuudet ja voimavarat käyttöön

vakautta vertaistoimintaan 2018-2020

Saippuakuplia
Kuva: Anna-Reeta Pakarinen

Vakautta Vertaistoimintaan (VAVE) on Suomen Autismikirjon Yhdistyksen vertaistoiminnan kehittämiseen suunnattu hanke, jolla on kolmivuotinen STEA-rahoitus vuosien 2018 – 2020 aikana.

Hanke perustuu kokonaan autismikirjon aikuisten omaan aloitteeseen ja aktiiviseen toimijuuteen. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, mutta pyrkii hyödyttämään autismikirjon nuoria ja aikuisia koko maassa.
Madallamme hankkeella kynnystä uusille vertaisohjaajille ja mahdollistamme kokeneemmille sisältöön keskittymisen – Kaikkien ryhmätoimintaan osallistuvien hyödyksi.

YHDISTYKSEN VERTAISTOIMINNASTA

Hankkeen osaaminen perustuu Suomen Autismikirjon Yhdistyksen vankkaan kokemukseen vertaisryhmien sekä koulutus- ja vapaa-ajan tapahtumien järjestämisestä vuodesta 2005 lähtien. Yhdistyksen toiminnan määrä on jatkuvasti kasvanut, ja ylläpitäminen pelkästään vapaaehtoisvoimin vaikeutunut. Vuonna 2019 ASY järjestää 4 – 5 vertaisryhmää kuukaudessa, ja kaksi tapahtumaa: AutVave-tapahtuma ja Autistic Pride Day. Kaksipäiväisessä AutVavessa kuullaan autismikirjon asiantuntijoiden sekä vertaisten luentoja ja verkostoidutaan. Autistic Pride Day juhlistaa autismikirjoa autismikirjon omalla tavalla.

Vertaisryhmämme tarjoavat tilaisuuksia tavata ja tutustua autismiystävällisessä ympäristössä, jossa voi olla oma itsensä. Ryhmät mahdollistavat kokemusten vaihdon samankaltaisia ongelmia kohdanneiden vertaisten kanssa, auttavat lisäämään itsetuntemusta ja tarjoavat mielekästä tekemistä.
Ryhmiä vetävät vertaisohjaajat saavat onnistumisen kokemuksia ja löytävät omia voimavarojaan vertaisohjaajana toimimisen kautta.

Vuoden 2017 jäsenkartoituksessa puolet vastaajista koki, että vertaisryhmätoiminta on hyvin tärkeä tai kaikkein tärkein yhdistyksen toiminnan osa-alue.

Ryhmät tarjoavat

 • sosiaalisia kontakteja
 • emotionaalista tukea
 • rentoa yhdessä tekemistä ja olemista
 • käytännön neuvoja
 • taitojen opettelua
 • tietoa autismikirjosta ja omista oikeuksista
 • reittejä vaikuttamiseen ja osallistumiseen

 

VERTAISTOIMINNAN HAASTEET JA RATKAISUT

Hankkeen päämääränä on ratkaista yhdistyksen vertaistoimintaan liittyviä haasteita:

 • Vertaistoimintaan liittyvä käytännön järjestelytyö kuormittaa vertaisohjaajia
 • Epätasaiset kykyprofiilit aiheuttavat ongelmia
 • Toiminta katkeaa helposti vetäjän uupuessa

Hankkeen myötä pystymme tarjoamaan vapaaehtoisille ohjaajillemme tukea:

 • Säännöllinen työnohjaus
 • Apu organisoinnissa
 • Apu käytännön järjestelyissä

 

HANKKEEN HYÖDYT

 1. Ohjaajat pääsevät keskittymään vahvimpiin alueisiinsa
 2. Autismikirjolaisten voimavarat saadaan tehokkaammin käyttöön
 3. Matalampi kynnys uusille ohjaamisesta kiinnostuneille
 4. Kokeneille mahdollisuus keskittyä olennaiseen sisältöön
 5. Toiminta ei katkea ongelmatilanteeseen tai ohjaajan uupumiseen

Hankkeesta hyötyvät siis kaikki yhdistyksen vertaistoimintaan osallistuvat:

VERTAISOHJAAJAT
saavat onnistumisen kokemuksia ja löytävät omat voimavaransa

OSALLISTUJILLE
tarjotaan enemmän vakautta ja jatkuvuutta

KAIKILLE TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ KIINNOSTUNEILLE
luodaan tietopaketti ja toimintamalli, jota voidaan hyödyntää kaikenlaisen vertaistoiminnan kehittämisessä, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

 

KÄYTÄNNÖN PUITTEET

Hanke toimii pääkaupunkiseudulla ja Lappeenrannassa. Ideoita haetaan myös muualla Suomessa toimivista ASYn ja muiden yhdistysten ryhmistä. Hankkeen aikana yhdistykselle on  hankittu omat tilat Helsingin Hakaniemestä pääkaupunkiseudun ryhmätoimintaa varten ja työntekijöiden tukikohdaksi. Tiloissa on huomioitu liikenneyhteydet, esteettömyys sekä autismiystävällinen ympäristö. Hankkeen työntekijöiden tehtävänä on ryhmänvetäjien tukeminen, verkostoituminen, tiedottaminen sekä koulutus- ja tiedotusmateriaalien luominen.

 

Ajankohtaista hankkeesta

Vertaisohjaajien työnohjausta

VaVe-hankkeessa on tärkeää vertaistoimintaryhmien ylläpitäminen ja vertaisohjaajien tukeminen. Aloitimme keväällä vertaisryhmien ohjaajien säännölliset keskustelu-, koulutus- ja työnohjaustapaamiset. Osallistujia oli ensimmäisellä kerralla viisi ja toisella kuusi.

LUE LISÄÄ »

Vertaistoimintaverstas vol. 2

Sunnuntaina 10.3. järjestettiin toinen Vertaistoimintaverstas, joka tarjosi tilan keskustella vertaistoiminnasta. Tämän tuloksena syntyi ainakin yksi uusi pop up -ryhmä, josta lähiaikoina lisää… Myös elokuviin, videoon

LUE LISÄÄ »

Uusi hanke-esite

VaVe-hanke sai uuden esitteen. Esitteitä levitetään eri paikkoihin Helsingissä ja Espoossa. Esitteitä on yhdistyksen toimistolla ja niitä saa hankkeen työntekijöiltä.

LUE LISÄÄ »

Luettua

Ammattikirjallisuudesta tuli luetuksi kirja Vapaaehtoistyön johtaminen. Vertaistoiminta on yksi osa yhdistyksissä tehtävää vapaaehtoistyötä. Oppaassa on paljon hyödyllistä tietoa vertaistoiminnan ohjaamiseen liittyen. Kirjassa käsitellään mm. seuraavia

LUE LISÄÄ »

Vertaisryhmät vuoden alussa

Vetehisenkujalla kokoontuva Keskiviikkokerho ja HERO:n tiloissa pidettävä AS-kahvila aloittivat ensimmäisinä vuoden 2019 vertaistoiminnan. Keskiviikkokerhossa keskusteltiin 9.1. vertaistoiminnasta. 23.1. vierailijana oli IMAGE-hankkeen johtaja, tutkija Henri Pesonen.

LUE LISÄÄ »

Luettua

VaVe-hankkeen tärkeänä tavoitteena on vertaisryhmien ohjaajien tukeminen. Tähän liittyen on tarkoitus aloittaa vertaisryhmien ohjaajien säännölliset ryhmätapaamiset, jotka ovat yhdistelmä koulutusta ja työnohjauksellista keskustelua. Tosin termi

LUE LISÄÄ »

Kyselyt

VaVe-hankkeeseen liittyen suunnittelimme kyselyt vertaistoiminnan osallistujille ja järjestäjille. Kyselyjä kerättiin syyskuun lopusta tammikuun loppuun asti paperisina ja sähköisinä. Vastauksia saimme parisenkymmentä. Kyselyjen pohjalta kehitetään yhdistyksen

LUE LISÄÄ »

Kävijätilastointi

Hankkeen raportoinnissa rahoittajataholle STEA:lle tulee ilmoittaa vertaistoimintaan osallistuneiden kävijöiden määrä, ikä ja sukupuoli. Tämän takia olemme vuoden alusta ottaneet käyttöön kävijätilastointivihkot. Jokainen ryhmä saa oman

LUE LISÄÄ »

Tietoa Autistiskt Initiativ -hankkeesta

Ruotsalaisen Autistiskt Initiativ -hankkeen loppuraportti on käännetty kokonaan suomeksi, ja sen saa halutessaan luettavaksi VaVe-hankkeen työntekijöiltä. Käännöstyö on osa AutVave-hankkeen tueksi tehtävää taustatiedon hankkimista. Ruotsissa

LUE LISÄÄ »
Share on facebook
Share on google
Share on twitter