Tukea autistisille ukrainalaisille

 

Euroopan autismijärjestöjen kattojärjestöt Autism Europe ja EUCAP ovat julkaisseet yhdessä vetoomuksen autismikirjon ihmisten oikeuksien turvaamiseksi sekä lyhyen oppaan tuen tarjoamiseksi kriisiolosuhteissa (ladattavissa pdf-muodossa useilla kielillä tältä sivulta). Järjestöillä on myös ukrainalaisen Child With Future -yhdistyksen kanssa yhteinen Facebook-ryhmä, jossa kerätään tietoa pakolaisten tarpeista ja pyritään ohjaamaan ihmisiä oikeanlaisten palvelujen piiriin eri maissa.

Autismijärjestöt eivät ole varsinaisen kriisiavun asiantuntijoita, eivätkä pyri tekemään samaa työtä kuin esimerkiksi Punainen Risti, Unicef tai Pelastakaa Lapset. Sen sijaan on mahdollista täydentää näiden tarjontaa keräämällä ja pitämällä keskitetysti esillä yksityiskohtaista tietoa järjestöistä ja kontaktihenkilöistä, joilta saa tarkkaa tietoa autismiin liittyvästä tuesta ja palveluista kansallisella ja paikallisella tasolla. Pakolaisten alkaessa siirtyä Ukrainan naapurimaista eri puolille Eurooppaa kysyntä tällaiselle tiedolle tulee lisääntymään.

Autismijärjestöt voivat ilmoittaa tarjoamastaan tuesta Autism Europen tietokannassa tai EUCAP:in sivustossa. Molempia pyritään ylläpitämään pitkäaikaisina tietolähteinä. Yhteydenotot: Autism Europe secretariat@autism.europe, EUCAP heta.pukki@eucap.eu.