Autismin ja neurokirjon uusi, syrjimätön sanasto on julkaistu

5.10.2022

Suomen Autismikirjon Yhdistyksen Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen -hankkeessa on tuotettu yhteisöllisesti uusi autismi- ja neurokirjon sanasto. Se julkaistiin yhdistyksen syyspäivillä 24.-25.9.2022 ja on ladattavissa nettisivuilla. Tarve uudistuksille on ollut yhteisössä tiedossa jo pitkään, sillä neuromonimuotoisuutta käsittelevä termistö on monin osin puutteellinen, vanhentunut tai leimaava. Nyt luotu sanasto sisältääkin englannista käännettyjä käsitteitä, joille ei ole aiemmin ollut suomenkielistä vastinetta, selkeitä suomenkielisiä vastineita vaikeaselkoisia lääketieteellisiä termejä korvaamaan sekä neuromonimuotoisuutta kuvaavia uusia sanoja.

Sanat ovat voimallisia ja niillä luodaan todellisuutta. Moni kokee, että asenteellinen lääketieteellinen termistö ylläpitää neurovähemmistön toiseuden kokemusta ja toistuva diagnoosilähtöinen puhe, toimintarajoitteiden väärinymmärtäminen ja moitteet johtavat siihen, että neuromonimuotoiset ihmiset näkevät itsensä vääränlaisina tai epäonnistuneina.

Uuden syrjimättömän sanaston pyrkimyksenä on esitellä kaunis ja kunnioittava tapa puhua neuromonimuotoisuudesta sekä saada nyt yhteisöllisesti luodut käsitteet yleiseen käyttöön. Maorin-kielessä autismia kuvaava sana on Takiwatanga, ”omassa ajassaan ja paikassaan”, joka on sanastoon lyhennetty muotoon omamaailmaisuus. Käsite kuvaa hienosti kirjon ihmisten omaa maailmaa; rikasta ja merkityksellistä sisäistä todellisuutta. Toivomme, että syrjimätön sanasto saadaan yleiseen käyttöön.

Lataa sanasto pdf-muodossa tästä: Syrjimätön sanasto