VAKAUTTA
VERTAISTOIMINTAAN
HANKE

Autismikirjon vertaisohjaajien vahvuudet ja voimavarat käyttöön

VAKAUTTA
VERTAISTOIMINTAAN
HANKE

Autismikirjon vertaisohjaajien vahvuudet ja voimavarat käyttöön

Vakautta Vertaistoimintaan (VAVE) on Suomen Autismikirjon Yhdistyksen vertaistoiminnan kehittämiseen suunnattu hanke, jolla on kolmivuotinen STEA-rahoitus vuosien 2018-2020 aikana.

Hanke perustuu kokonaan autismikirjon aikuisten omaan aloitteeseen ja aktiiviseen toimijuuteen. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, mutta pyrkii hyödyttämään autismikirjon nuoria ja aikuisia koko maassa.
Madallamme hankkeella kynnystä uusille vertaisohjaajille ja mahdollistamme kokeneemmille sisältöön keskittymisen – Kaikkien ryhmätoimintaan osallistuvien hyödyksi.

 

YHDISTYKSEN VERTAISTOIMINNASTA

Hankkeen osaaminen perustuu Suomen Autismikirjon Yhdistyksen vankkaan kokemukseen vertaisryhmien sekä koulutus- ja vapaa-ajan tapahtumien järjestämisestä vuodesta 2005 lähtien. Yhdistyksen toiminnan määrä on jatkuvasti kasvanut, ja ylläpitäminen pelkästään vapaaehtoisvoimin vaikeutunut. Vuonna 2017 ASY järjesti 4-5 vertaisryhmää kuukaudessa, ja kaksi tapahtumaa, jotka toimivat suuremman mittakaavan vertaistapaamisina: Autismikirjon Empowerment -tapahtuma ja Autistic Pride Day.

Vertaisryhmämme tarjoavat tilaisuuksia tavata ja tutustua autismiystävällisessä ympäristössä, jossa voi olla oma itsensä. Ryhmät mahdollistavat kokemusten vaihdon samankaltaisia ongelmia kohdanneiden vertaisten kanssa, auttavat lisäämään itsetuntemusta ja tarjoavat mielekästä tekemistä.
Ryhmiä vetävät vertaisohjaajat saavat onnistumisen kokemuksia ja löytävät omia voimavarojaan vertaisohjaajana toimimisen kautta.

Vuoden 2017 jäsenkartoituksessa puolet vastaajista koki, että vertaisryhmätoiminta on hyvin tärkeä tai kaikkein tärkein yhdistyksen toiminnan osa-alue.

Ryhmät tarjoavat

 • sosiaalisia kontakteja
 • emotionaalista tukea
 • rentoa yhdessä tekemistä ja olemista
 • käytännön neuvoja
 • taitojen opettelua
 • tietoa autismikirjosta ja omista oikeuksista
 • reittejä vaikuttamiseen ja osallistumiseen

 

VERTAISTOIMINNAN HAASTEET JA RATKAISUT

Hankkeen päämääränä on ratkaista yhdistyksen vertaistoimintaan liittyviä haasteita:

 • Vertaistoimintaan liittyvä käytännön järjestelytyö kuormittaa vertaisohjaajia
 • Epätasaiset kykyprofiilit aiheuttavat ongelmia
 • Toiminta katkeaa helposti vetäjän uupuessa

Hankkeen myötä pystymme tarjoamaan vapaaehtoisille ohjaajillemme tukea:

 • Säännöllinen työnohjaus
 • Apu organisoinnissa
 • Apu käytännön järjestelyissä

 

HANKKEEN HYÖDYT

 1. Vetäjät pääsevät keskittymään vahvimpiin alueisiinsa
 2. Autismikirjolaisten voimavarat saadaan tehokkaammin käyttöön
 3. Matalampi kynnys uusille vetämisestä kiinnostuneille
 4. Kokeneille mahdollisuus keskittyä olennaiseen sisältöön
 5. Toiminta ei katkea ongelmatilanteeseen tai vetäjän uupumiseen

Hankkeesta hyötyvät siis kaikki yhdistyksen vertaistoimintaan osallistuvat:

VERTAISOHJAAJAT
saavat onnistumisen kokemuksia ja löytävät omat voimavaransa

OSALLISTUJILLE
tarjotaan enemmän vakautta ja jatkuvuutta

KAIKILLE TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ KIINNOSTUNEILLE
luodaan tietopaketti ja toimintamalli, jota voidaan hyödyntää kaikenlaisen vertaistoiminnan kehittämisessä, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

 

KÄYTÄNNÖN
PUITTEET

Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, ideoita haetaan myös muualla Suomessa toimivista ASYn ja muiden yhdistysten ryhmistä. Hankkeen aikana yhdistykselle hankitaan omat tilat pääkaupunkiseudun ryhmätoimintaa varten ja työntekijöiden tukikohdaksi. Tiloissa tullaan huomioimaan liikenneyhteydet, esteettömyys sekä autismiystävällinen ympäristö. Hankkeen työntekijöiden tehtävänä tulee olemaan ryhmänvetäjien tukeminen, verkostoituminen, tiedottaminen sekä koulutus- ja tiedotusmateriaalien luominen.

AJANKOHTAISTA HANKKEESTA

Tietoa Autistiskt Initiativ -hankkeesta

Ruotsalaisen Autistiskt Initiativ -hankkeen loppuraportti on käännetty kokonaan suomeksi, ja sen saa halutessaan luettavaksi VaVe-hankkeen työntekijöiltä. Käännöstyö on osa AutVave-hankkeen tueksi tehtävää taustatiedon hankkimista. Ruotsissa

LUE LISÄÄ »