Uutiset ja ilmoitukset

ASYn sivustoa päivitetään

ASYn sivustoa päivitetään

12.01.2022

Sivustosta pyritään tekemään selkeämpi ja helpommin navigoitava. Uudistettu versio on otettu käyttöön 12.1., ja siihen tehdään vielä viimeistelyä ja pieniä korjauksia tammikuun loppuun asti. Pyydämme kärsivällisyyttä hetkellisten puutteiden kanssa.

ASYn harrastusvälinevalikoima täydentyy SUP-laudalla

ASYn harrastusvälinevalikoima täydentyy SUP-laudalla

01.06.2021 

SUP-lauta kulkee rullattuna repussa, ja painaa oheistarvikkeineen noin 10 kg. Suppailtaessa tulee käyttää kelluntaliiviä.

Yhdistys on hankkinut SUP-laudan oheistarvikkeineen jäsenten, vertaisryhmien ja leirin käyttöön.  

SUP eli Stand Up Paddling tai pystymelonta on kaikenkuntoisille sopivaa vesiliikuntaa. Haluamme tarjota mahdollisimman monille tilaisuuden kokeilla sitä leppoisalla aikataululla ja ilman suuria kustannuksia. 

Tiedotamme kesän aikana retkistä ja muista tilaisuuksista, joissa SUP-lauta on mukana ja kokeiltavissa.

 

Hankerahoitusta vaikuttamistoiminnan tukemiseen

Hankerahoitusta autismikirjon vaikuttamistoiminnan tukemiseen

20.3.2021

STEA on ehdottanut 18.3. julkaistuissa avustusehdotuksissaan ASYlle hankeavustusta vuosille 2021-2023. Hankkeen nimi on Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen (AAVA) ja sen tavoitteena on tarjota aikaisempaa laajemmalle joukolle autismikirjon henkilöitä mahdollisuuksia vaikuttamiseen, omien voimavarojen rajoissa.

Hankeidea on syntynyt ASYn toiminnassa tehtyjen havaintojen pohjalta. Vertaistoiminnassa tulee usein esiin mielipiteitä ja tietoa, joilla voitaisiin vaikuttaa, mutta moniin vaikuttamisrooleihin ei löydy kiinnostusta. Ne voidaan kokea liian raskaiksi, tai potentiaalisilta osallistujilta puuttuu joitakin tehtävissä tarvittavia osataitoja,  itseluottamusta tai taustatukea.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee huhtikuussa lopullisen päätöksen STEAn ehdottamien avustusten myöntämisestä.

Autismikirjon vertaisryhmien ohjaajan opas on julkaistu!

Autismikirjon vertaisryhmien ohjaajan opas on julkaistu!

9.3.2021

Autismikirjon vertaisryhmien ohjaajan opas on nyt ilmaiseksi saatavilla kahtena eri laajuisena versiona. Oppaan lyhytversio tarjoaa perustietoa ryhmänohjaajana toimimisesta. Oppaan laaja versio puolestaan sisältää yksityiskohtaisia toimintaohjeita ja tapausesimerkkejä ryhmien ohjaamisesta, organisoimisesta ja kouluttamisesta.

Oppaan tarkoitus on helpottaa vertaisryhmän ohjaajaksi ryhtymistä tilanteessa, jossa sekä ohjaaja että ryhmässä kävijät ovat autismikirjolla, riippumatta ohjaajan aiemmasta kokemuksesta, koulutuksesta tai toiminnan puitteista. Lisäksi opas voi olla hyödyllinen henkilölle, jonka tehtävänä on vertaistoiminnan organisoiminen sekä ohjaajien tukeminen ja kouluttaminen.

Aluksi oppaassa ohjataan pohtimaan oman ohjaustoiminnan tavoitteita. Tämän jälkeen käydään läpi vertaisryhmien päätyyppejä ja tapaamispaikan hankintaa. Näiden jälkeen käsitellään toiminnan aloittamisen mahdollistajia eli ohjaajia ja yhteistyötahoja. Laajimmassa luvussa kuvataan ominaisuuksia, joita yksittäisellä ryhmän tapaamiskerralla voi olla. Viimeisissä luvuissa käsitellään ryhmään liittyvää tiedotusta, poikkeustilanteisiin reagoimista sekä palautteen keräämistä ja vastaanottamista.

Opas on kirjoitettu osana Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:n Vakautta Vertaistoimintaan -hanketta, joka toteutettiin vuosina 2018–2020. Hankkeen pääasiallinen tehtävä oli autismikirjon henkilöiden syrjäytymisen ehkäiseminen ja voimavarojen vahvistaminen vertaistoimintaa kehittämällä ja monipuolistamalla.

Fleminginkatu 25 D 46, 00500 Helsinki

info@asy.fi

Muut yhteystiedot >>

 

Tietosuojaseloste >>

Materiaalipankki >>

Toimintakalenteri >>

©2021 Suomen Autismikirjon Yhdistys